ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΕΣ

Ksenia Yarovaya

Ksenia Yarovaya is talented, bright artist working in the best traditions of Russian realistic school of painting.

She graduated from the Russian Academy of Painting, Sculpture and Architecture named after Ilya Glazunov.

The artist is a permanent participant and foreign pleinair, city and international exhibitions, vernissages and festivals.

The merits of Ksenia in the artistic environment are many times marked by diplomas and meeds, including from the Moscow Government and the Russian Orthodox Church.

Academic education allows her to create paintings of high professional level. Landscape - a favorite theme of her works, so the creative journey and to find inspiration in new images and forms became an important part of the artist's life.

Working on the paintings, Ksenia traveled witha sketchbook to different parts of the world, met with the traditional way of life of the inhabitants of different countries.
She painted on canvas many unforgettable landscapes, full of bright colors of the sunny countries. Realism and credibility of the artist's paintings - is the result of personal experience and a dozen natural etudes. Landscapes, painted by Ksenia full of love nature, are imbued with the sun and the special unique atmosphere.

Portrait is important part in the artist's work. Painting of portrait is the mystery of the master and model, their spiritual convergence, so portraits by Ksenia Yarovaya turn out to be incredibly realistic and alive.

After visiting Greece, the artist began a new stage in her work, the main theme of which it became Greece. Thus began the great work on the project "Along the Hellas coasts"

Working on the project, Ksenia traveled with a sketchbook to different parts of the country and met with the traditional way of life of the inhabitants of the Greek remote places, the people that hold sacred traditions of their ancestors. She painted on canvas many unforgettable landscapes, full of bright colors of the sunny country. Realism and credibility of the artist's paintings - is the result of personal experience and a dozen natural etudes.

In October (18 - 28) 2016 in Moscow was held a solo exhibition of Ksenia Yarovaya in the Moscow House of Nationalities where was presented the full collection of paintings dedicated to Greece. The exposition included scenes of traditional Greek villages, modern cities, the majestic mountain landscapes, the venetian ports and a kaleidoscope of solar seascapes that were painted between 2014, 2015 and 2016 years in different regions Greece - Halkidiki, Crete, Santorini, and Meteora.

In June 2017 in Greece, in the heart of Athens with great success was held another personal exhibition of the artist Ksenia Yarovaya. The event was held under the aegis of the club for UNESCO Piraeus and islands (Athens) with the support of the Greek Cultural Center (Moscow), where were presented 47 paintings on the theme of Hellas.

Ksenia was awarded gold medal and a diploma from UNESCO for her contribution to culture and arts.

 

Επιλεγμένα έργα >>

{gallery}Ksenia Yarovaya{/gallery}

 

Επικοινωνία

Govedarou Art Gallery

Διεύθυνση: Γ. Παπανδρέου 5

Θεσσαλονίκη 54645, Ελλάδα

Τηλ: 2314 015613

info@govedaroufineartgallery.com

                                                             

'Ωρες λειτουργίας:

Δευτέρα & Τετάρτη: 11.00 - 16.00

Τρίτη - Πέμπτη - Παρασκευή: 11.00 - 14.00 & 18.00 - 21.00

Σάββατο: 11.00 - 14.00