Πνευματικά δικαιώματα

Τα πνευματικά δικαιώματα σε όλα τα έργα τέχνης παραμένουν στον καλλιτέχνη, ακόμα και αν η κτήση του έργου τέχνης έχει μεταφερθεί σε εσάς μετά από πώληση.

Αυτή η ιστοσελίδα και οι φωτογραφίες που περιλαμβάνονται σε αυτή αποτελούν πνευματικό δικαίωμα της ιδιοκτήτριας της γκαλερί Govedarou Art Gallery.

All rights reserved.

Η χρήση αυτής της ιστοσελίδας αποτελεί και αποδοχή των όρων και προϋποθέσεων.

Επικοινωνία

Govedarou Art Gallery

Διεύθυνση: Γ. Παπανδρέου 5

Θεσσαλονίκη 54645, Ελλάδα

Τηλ: 2314 015613

info@govedaroufineartgallery.com

                                                             

'Ωρες λειτουργίας:

Δευτέρα & Τετάρτη: 11.00 - 16.00

Τρίτη - Πέμπτη - Παρασκευή: 11.00 - 14.00 & 18.00 - 21.00

Σάββατο: 11.00 - 14.00