Όροι και Προϋποθέσεις για τους Καλλιτέχνες

Οι παρακάτω όροι και προϋποθέσεις αποτελούν μία νομικώς δεσμευτική συμφωνία ανάμεσα σε εσάς και την Govedarou Art Gallery, που εκπροσωπείται από την ιδιοκτήτρια,  Αναστασία Γκοβεδάρου, τον προμηθευτή της υπηρεσίας. Τα θεσπισμένα δικαιώματά σας δεν επηρεάζονται.

Άτομα ηλικίας κάτω των 18 ετών δεν μπορούν να υποβάλλουν αίτηση συμμετοχής για το έργο τους.

Είμαστε: Η Govedarou Art Gallery, που εκπροσωπείται από την ιδιοκτήτρια Αναστασία Γκοβεδάρου , Γ.Παπανδρέου 5, Τ.Κ 54645 Θεσσαλονίκη

Είστε:  ο χρήστης των υπηρεσιών μας

1 Ορισμοί

"Μας/Εμάς/Εμείς" σημαίνει Govedarou Art Gallery που εκπροσωπείται από την ιδιοκτήτρια,  Αναστασία Γκοβεδάρου.

"Σας/Εσείς" κ.λπ. σημαίνει ο χρήστης των υπηρεσιών μας.

"Site/Τοποθεσίες" σημαίνει η ιστοσελίδα μας govedaroufineartgallery.com ή οποιεσδήποτε άλλες ιστοσελίδες που ανήκουν και ελέγχονται από Εμάς.

"Έργο τέχνης/Έργα τέχνης" σημαίνει έργο/α τέχνης/χειροτεχνίας που ανήκει/ουν και ελέγχεται/ονται από Εσάς, για τους σκοπούς της πώλησης μέσω του Site.

"Υπηρεσία" σημαίνει τη διαδικασία που απαιτείται για την εμφάνιση/μάρκετινγκ/πώληση του/των έργου/ων Σας μέσω των δαδικτυακών τόπων.

2 Αποδοχή Καλλιτέχνη

2.1  Εμείς καρατάμε το δικαίωμα να αποδεχτούμε ή να απορρίψουμε την αίτησή Σας να πουλήσουμε τα έργα Σας μέσω του Site Μας. Η αίτηση σας αποτελεί ως προϋπόθεση και την αποδοχή αυτών των όρων και προϋποθέσεων για τον καλλιτέχνη.

2.2  Εγγυάστε ότι όλες οι πληροφορίες που παρέχετε Εσείς σε Έμας είναι αληθείς και ενημερωμένες.

2.3  Συμφωνείτε να έχετε τα έργα Σας και τις πληροφορείες που τα συνοδεύουν αναρτημένα στο Site Μας.

2.4  Θα βγάλετε το προφίλ σας από το Site όταν θα φεύγετε για διακοπές και θα το επαναφέρετε όταν γυρνάτε. Επικοινωνήστε μαζί Μας αμέσως και θα το κάνουμε Εμείς για Εσάς.

2.5  Εμείς κρατάμε το δικαίωμα να αποδεχτούμε ή να απορρίψουμε οποιοδήποτε από τα έργα Σας που θέλετε να προβάλλετε μέσω του Site Μας. Αυτό σημαίνει οτι ακόμα και αν έχετε γίνει αποδεχτός/η ως καλλιτέχνης για να εκπροσωπηθείτε από Εμάς, κάθε φορά που στέλνετε ένα καινούργιο Έργο Σας για να πουληθεί μέσα από το Site Μας, θα πρέπει πρώτα να εγκριθεί από Εμάς.

2.6  Θα Μας ενημερώνετε για οποιεσδήποτε αλλαγές στις πληροφορείες που Μας παρήχατε συμπεριλαμβανομένου του ονόματος, της διεύθυνσης και των πληροφορείων επικοινωνίας, την τιμολόγηση των έργων, και την κατάσταση πώλησης (Sold status) των έργων Σας.

3  Αποδοχή  Έργων Τέχνης

3.1  Εμείς κρατάμε το δικαίωμα να αποδεχτούμε ή να απορρίψουμε για οποιονδήποτε λόγω την αίτηση Σας να πουλήσουμε οποιοδήποτε έργο/α Σας μέσω του Site Μας.

3.2  Αν γίνει μια πώληση έργου Σας τότε δεσμεύεστε νομικά με Εμάς να ολοκληρώσετε την πώληση και να στείλετε το Έργο Τέχνης στο συμφωνηθέν χρονικό διάστημα.

4  Μη Αποκλειστικότητα

4.1  Μπορείτε να πουλήσετε το Έργο Τέχνης Σας μέσα και από άλλα διαδικτυακά κανάλια ή εκθέσεις ταυτόχρονα με το δικό Μας υπό τις εξής προϋποθέσεις:

4.1.1  ότι αυτό δεν αποτελεί εμπόδιο για την παράδοση του έργου Σας στον Πελάτη μέσα στο συμφωνηθέν χρόνο.

4.1.2  ότι δεν θα πουλήσετε το έργο Σας σε τιμή χαμήλότερη από αυτή που πουλάτε το έργο Σας μέσα από εμάς.

4.2  Αν το έργο Σας πουληθεί μέσα από κάποιο άλλο διαδικτυακό κανάλι ή κάποια έκθεση τότε υποχρεούστε να αποσύρρετε το έργο Σας προς πώληση από το Site Μας.

5  Πνευματικά Δικαιώματα (Copyright)

5.1  Εσείς εγγυάστε ότι όλα τα έργα Σας που πωλούνται μέσα από Εμάς είναι ελεύθερα από οποιοδήποτε περιορισμό πνευματικών δικαιωμάτων ή πνευματικής χρήσης διαμάχες. Εγγυάστε ότι το Έργο Τέχνης είναι δικό Σας για να το πουλήσετε.

5.2  Τα πνευματικά δικαιώματα του Έργου Τέχνης θα παραμείνουν σε Εσάς ακόμα και αν η κατοχή το έργου έχει μεταφερθεί στον Πελάτη.

6  Φωτογραφίες

6.1  Πρέπει να μας παράσχετε τουλάχιστον δύο φωτογραφίες υψηλής ανάλυσης για κάθε έργο που Εσείς επιθυμείτε να πουλήσετε μέσα από το Site Μας: μία φωτογραφία όλου του έργου (Gallery Image) και μία φωτογραφία με μια λεπτομέρεια του (Detail Image). Οι φωτογραφίες πρέπει να είναι σε JPEG μορφή. Η φωτογραφία όλου του έργου πρέπει να δείχνει όλο το έργο συμπεριλαμβανομένου και της κορνίζας (αν υπάρχει). Το ελάχιστο μέγεθος σε pixel της φωτογραφίας του έργου θα είναι στα 600 pixels. Η φωτογραφία με μια λεπτομέρεια θα δείχνει ένα μέρος του έργου για να δείξει την ύφανση του καμβά με ελάχιστο μέγεθος στα 600 pixels.

7  Τιμολόγηση και Ιδιαιτερότητες για τα Έργα Τέχνης

7.1  Έσεις θα διαλέξετε την τιμή που θα πουληθούν τα έργα τέχνης Σας. Αυτή η τιμή θα πρέπει να περιλαμβάνει το ΦΠΑ, τα έξοδα αποστολής και ασφάλισης του Έργου Τέχνης, καθώς και την προμήθεια Μας. Η προμήθεια Μας είναι 35% για έργο που πωλείται στην ιστοσελίδα Μας και 50% αν το έργο βρίσκεται για έκθεση στις εγκαταστάσεις Μας.

7.2  Εμείς, κατά διαστήματα, θα συμφωνήσουμε να γίνονται εκπτώσεις σε κάποια έργα και/ή να χρησιμοποιήσουμε κωδικούς έκπτωσης το μέγιστο μέχρι 15%. ¨ολοι οι καλλιτέχνες καλούνται να δεχτούν τέτοιες εκπτώσεις πάνω στην τιμή πώλησης.

7.3  Από την στιγμή που δέχεστε συμφωνείτε να πουλήσετε το Εργο Τέχνης στην συμφωνηθείσα τιμή.

8 Αποστολή, πακετάρισμα και ασφάλιση

8.1  Είστε Έσεις υπεύθυνος/η για το κόστος όλων των υλικών, το πακετάρισμα, τα τελωνεία (αν υπάρχουν), την αποστολή και την ασφάλιση του/των Έργου/ων Τέχνης Σας. Αυτά τα κόστη δεν μπορούν να ζητηθούν από Έμας υπό καμιά περίπτωση και θα πρέπει να το λάβετε υπόψη Σας όταν τιμολογείτε τα έργα.

8.2  Θα διασφαλήσετε ότι τα έργα Σας είναι ασφαλώς πακεταρισμένα, με εγγεγραμμένα σωστά τα στοιχεία του παραλήπτη και ασφαλισμένα για μια σίγουρη αποστολή στον Πελάτη.

8.3  Δεν επιτρέπεται να συμπεριλάβετε μέσα στη συσκευασία οποιοδήποτε έντυπο επικοινωνίας οποιασδήποτε μορφής όπως κάρτες, έντυπα, γράμματα, διαφημιστικά Σας κλπ., που θα παροτρύνει τον Πελάτη να συνδιαλλαγεί απευθείας με Εσάς.

8.4  Θα πακετάρετε και θα κανονήσετε την παράδοση του/των Έργου/ων Τέχνης στον Πελάτη μέσα το πολύ σε 5 εργάσιμες μέρες από την στιγμή που θα πάρετε την παραγγελία από Εμάς.

8.5  Αν αντιληφθείτε για οποιοδήποτε λόγο ότι ένα έργο Σας μετά από παραγγελία δεν έχει παραδοθεί μέσα σε 5 μέρες στον Πελάτη, τότε θα πρέπει να Μας ενημερώσετε αμέσως για πιο λόγο έγινε και να Μας πείτε τον αναμενόμενο χρόνο καθυστέρησης. Θα επιχειρήσουμε να επικοινωνήσουμε με τον Πελάτη και σε κάποιες περιπτώσεις μπορεί να γίνει επιστροφή χρημάτων στον Πελάτη πράγμα που θα οδηγήσει στην ακύρωση της παραγγελίας του Έργου Τέχνης Σας.

9 Επιστροφές και κατεστραμμένα αγαθά

9.1  Σε περίπτωση που το Έργο Τέχνης Σας φτάσει κατεστραμμένο ή ελαττωματικό στον Πελάτη, τότε Εσείς θα είστε υπεύθυνος/η για τα κόστη επιστροφής του έργου Σας.

9.2  Θα διεκδικήσετε Εσείς τα κόστη επιστροφής του Έργου Τέχνης από την κάλυψη της ασφάλισης που Σας παρείχε η μεταφορική της επιλογής Σας. Δεν θα δεχτούμε σε καμιά περίπτωση απαιτήσεις για αποζημείωση στην περίπτωση ζημιάς στο Έργο Τέχνης Σας.

9.3  Δέχεστε ότι αν δεν έχετε πάρει την απαραίτητη ασφάλιση για το έργο Σας, τότε Εσείς θα είστε υπεύθυνος/η για την επανάκτηση του Έργου Τέχνης.

9.4  Συμφωνείτε ότι ο Πελάτης μπορεί να επιστρέψει το/α Έργο/α Τέχνης μέσα σε 14 μέρες από την παραλαβή του, και αυτό θα αποτελέσει και ακύρωση της παραγγελίας. Δεν ευθυνόμαστε Εμείς σε αυτήν την περίπτωση για τα έξοδα αποστολής Σας.

10 Πληρωμή για τα Έργα Τέχνης

10.1  Εάν πουληθεί το/α Έργο/α Τέχνης θα κόψουμε Εμείς τιμολόγιο για την συνολική τιμή στον Πελάτη. Το τιμολόγιο Σας(συνολική αξία μείον το ποσοστό Μας) θα πληρωθεί από Εμάς όχι πιο πριν από 28 μέρες αφού έχουμε διασταυρώση ότι ο Πελάτης έχει παραλάβει το Έργο Τέχνης.

10.2  Η πληρωμή θα γίνει είτε μέσω τραπέζης ή με PayPal ή με Vivapayments.

11 Ιδιοκτησία σχέσης με τον Πελάτη

11.1  Συμφωνείτε ότι η επαγγελματική σχέση ανάμεσα στον Πελάτη και Εμάς ανήκει αποκλειστικά σε Εμάς. Δεν θα προσεγγίσετε Εσείς τον Πελάτη άμεσα ή μέσω αλληλογραφίας με οποιονδήποτε τρόπο, εκτός αν το επιτρέψουμε εγγράφως Εμείς. Δεν θα πουλήσετε απευθείας στον Πελάτη και δεν θα επιτρέψετε να αναπτυχθεί άμεση σχέση μεταξύ Εσάς και τον Πελάτη καθώς αυτό είναι επιβλαβές για Εμάς. Δεν θα περάσετε κατα οιοανδήποτε τρόπο στοιχεία επαφής Σας, συμπεριλαμβανομένου του πακέτου αποστολής του Έργου Τέχνης Σας.

11.2  Στην περίπτωση επιστροφής του Έργου Τέχνης από τον Πελάτη σε Εσάς για οποιονδήποτε από τους προαναφερθήσας λόγους, Εμείς θα δώσουμε τα στοιχεία Σας στον Πελάτη.

12 Άρνηση Ευθύνης

12.1  Συμφωνείτε να υπερασπιστείτε, να αποζημειώστε και να μας καταστήσετε ανευ ευθυνών Εμάς, τους υπαλλήλους Μας, τα στελέχη και τους παράγοντές Μας, την Διοίκηση και όλα τα συνεργαζόμενα τρίτα μέλη, από την χρήση των υπηρεσιών Μας, συμπεριλαμβανομένης και οποιασδήποτε παράβασης αυτών των κανόνων.

12.2  Εμείς παρέχουμε αυτή την Υπηρεσία σε μια ‘όπως-έχει’ βάση χωρίς οποιαδήποτε εγγύηση συμπεριλαμβανομένων των σιωπηρών εγγυήσεων του εμπορίου και της καταλληλότητας για ένα συγκεκριμένο σκοπό.

12.3  Αυτή η συμφωνία γίνεται στην Ελλάδα και θα ισχύει και θα ερμηνεύεται σύμφωνα με τους ελληνικούς νόμους. Τα δικαστήρια της Ελλάδος θα έχουν τη δικαοδοσία να επιληφθούν και να ερμηνεύσουν οποιοδήποτε κόστος, δράσεις ή διαδικασίες και να διευθετήσουν οποιαδήποτε διαφωνία που θα προκύψει μέσα από ή σε σχέση με αυτούς τους κανόνες και Εσείς αμετάκλητα υπόκειστε σε αυτά τα δικαστήρια.

12.4  Εμείς διατηρούμε το δικαίωμα να αλλάξουμε τους όρους και τις προϋποθέσεις για τους καλλιτέχνες, ως προαπαίτηση για να υποστηρίξουμε τους επιχειρηματικούς μας στόχους, δίνοντάς Σας ειδοποίηση τουλάχιστον μέσα σε 28 μέρες μέσω του καλλιτεχνικού ενημερωτικού δελτίου στο ηλεκτρονικό Σας ταχυδρομείο (email).

12.5  Χρησιμοποιώντας την Υπηρεσία Μας συνεπάγεται αποδοχή αυτών των όρων και των κανόνων.

All rights reserved.

Επικοινωνία

Govedarou Art Gallery

Διεύθυνση: Γ. Παπανδρέου 5

Θεσσαλονίκη 54645, Ελλάδα

Τηλ: 2314 015613

info@govedaroufineartgallery.com

F: https://www.facebook.com/govedarouartgallery

                                                             

'Ωρες λειτουργίας:

Δευτέρα - Τετάρτη και Παρασκευή: 11.00 - 14.00

Τρίτη - Πέμπτη : 11.00 - 14.00 & 18.00 - 20.00

Σάββατο: 11.00 - 14.00 (μόνο στη διάρκεια των ατομικών και ομαδικών εκθέσεων, αλλιώς κλειστά)

Κυριακή κλειστά